ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันระดับภาค
เด็กหญิงกีรติกานต์ สุภะ เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
เด็กหญิงฐาปนีย์ ศรีเปารยะ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
เด็กหญิงพิมพิกา เปล้า การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
คุณครูจุฑารัตน์ แก้วแสง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกร
คุณครูสมจิต มลิวัลย์ ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างก
คุณครูจินดา ละม้าย ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการวาดภาพระบายสี การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
คุณครูอรสา ตันติอรุณ ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
คุณครูเอกมล จันทร์เรือง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
เด็กชายรัตนพล ยับ เหรียญทองแดง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เด็กหญิงหยาดฟ้า ศรีเปารยะ เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ
เด็กชายนันทนัช ยับ เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เด็กชายกิจเจริญ ศรีเปารยะ เหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เด็กชายกฤษฎา แกล้ว เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2557,13:51   อ่าน 2369 ครั้ง