ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร

            โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร  เดิมชื่อโรงเรียนวัดห้วยโก(มิตรปรีชา ) ก่อตั้งเมื่อ วันที่  ๑๓  กรกฎาคม พ.. ๒๔๘๒  ตั้งอยู่  หมู่ที่    ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต่อมา เมื่อ วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๓๑ โรงเรียนได้ประสบภัยตามธรรมชาติ( อุทกภัย ) เสียหาย ๑๐๐ % ทางราชการได้ย้ายสถานที่มาก่อสร้าง ในเขตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และได้รับพระราชทานชื่อใหม่ เป็น โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร  ซึ่งมีความหมายว่า  จุฬาภรณ์ ที่อยู่แห่งปราชญ์ และมีปรัชญาโรงเรียนว่า สิ่งแวดล้อมสวย บุคลากรดี นักเรียนมีคุณภาพ