ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรสถานศึกษา(การงานอาชีพ) ปรับปรุง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 96575
รายชื่อนักเรียนรายบุคคล DMC 10 มิ.ย. 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.64 KB 93790
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 93757
โครงการปี 60(ฉบับปรับปรุง 61) Word Document ขนาดไฟล์ 20.57 KB 93718
แบบหนังสือยืมเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 227.5 KB 93721
โครงการ ปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 250.57 KB 93713
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.29 MB 93784
แบ่งสีประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.79 KB 94817
การแบ่งสี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.29 KB 93866
ตราโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 93822
แบบฟอร์ม DMC นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.08 KB 96776
รายชื่อนักเรียน1/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.87 KB 95522
จำนวนนักเรียน1/2556(10 มิ.ย. 56) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 93814