ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
แสคงความยินดีกับนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อ ม.1และม.4 ในปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 63
ทะเบียนวัดผล 2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
เที่ยวงานบุญ เชิญชมหนังตะลุงน้องเดียว
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2562
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 23 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 61
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 61
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 60
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6, ม.3
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 60
กิจกรรมทอดผ้าป่า วันเด็ก 59
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 58
กีฬาสี "จุฬาภรณ์เกมส์" ประจำปี 2558
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 57
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา---เอกสารสอบราคาเช่า
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 57
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 57
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา---รายละเอียดคุณลักษณะ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 57
เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันระดับชาติ 8 รายการ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 57