ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561,14:38  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรม DLIT สพป.นศ.2
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย เกตุพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2559,18:19  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองระดับภาคใต้ ในงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสงขลา
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย เกตุพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2559,18:15  อ่าน 444 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรม สพป.นศ.2 ครั้งที่ 65 (กิจกรรมการสร้าง E-book ระดับชั้น ม.1-3)
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย เกตุพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2559,18:08  อ่าน 452 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรม สพป.นศ.2 ครั้งที่ 65 (กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web CMS ระดับชั้น ม.1-3)
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย เกตุพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2559,18:06  อ่าน 418 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรม สพป.นศ.1 ครั้งที่ 64 (กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6)
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย เกตุพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2558,07:45  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรม สพป.นศ.1 ครั้งที่ 64(กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-6)
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย เกตุพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2558,07:44  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรม สพป.นศ.1 ครั้งที่ 64(กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 )
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย เกตุพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2558,07:39  อ่าน 722 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนดีใกล้บ้าน สถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบการจัดการเรียนร่วม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หนึ่งแสนครูดี คนเก่งคนดี 9 สพป.นศ. 2 รางวัลพระราชทาน(ชมเชย)
ชื่ออาจารย์ : นายโกศล ละม้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2556,13:15  อ่าน 3161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง รวมศิลป์สร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางจินดา ละม้าย
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2555,16:59  อ่าน 5725 ครั้ง
รายละเอียด..